Συντήρηση Φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Κάθε Φωτοβολταϊκό σύστημα για να αποδώσει τα μέγιστα καθ όλη τη διάρκεια ζωής του πρέπει να ελέγχεται τακτικά. Γι αυτό η AK ENERGY σας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:


 • Γενικό οπτικό έλεγχο όλης της εγκατάστασης.
 • Έλεγχο όλων των συσφίξεων (μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού).
 • Έλεγχος συνδέσεων και καλωδιώσεων.
 • Έλεγχος πινάκων AC/DC.
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας μετατροπέων και καθαρισμό τους.
 • Μέτρηση ηλεκτρικών χαρακτηριστικών όλων των stringsReport για σύγκριση με πρότυπες/αρχικές συνθήκες. Καμπύλες,πίνακες κλπ.
 • Μετρήσεις  αντίστασης καλωδίων.
 • Μετρήσεις αντικεραυνικής προστασίας και μετρήσεις γειώσεων.
 • Θερμική αποτύπωση όλου του εξοπλισμού με θερμοκάμερα για εξεύρεση τυχόν αστοχίας. 
 • Ετήσια(24/7) παρακολούθηση του έργου και ενημέρωση μέσω μηνύματος ή email για προβλήματα στην εγκατάσταση
 • Εγκατάσταση δικτύου CCTV(καμερών), συναγερμού, αισθητηρίων ή παρελκόμενων.Διατίθενται όργανα της MACROTEST και BENNING για μετρήσεις στην AC και DC πλευρά αντίστοιχα, καθώς και Θερμοκάμερα.