Αναδιάταξη Ηλιακών Συστημάτων

Ολοκληρώθηκε η αναδιάταξη Ηλιακών Συστημάτων στην οροφή του Ξενοδοχείου Premier στο Αγρίνιο με σκοπό την βελτιστοποίηση αξιοποίησης της Ηλιακής Ενέργειας και την όσο το δυνατόν μικρότερη λειτουργία των εφεδρικών πηγών ενέργειας, με την παράλληλη βελτίωση ρυθμίσεων αυτοματισμού.