Φ/Β συστήματα στα πλαίσια του Net Metering!

/
0 Comments
Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση δυο Φωτοβολταϊκών συστημάτων στα πλαίσια του Net-Metering για λογαριασμό της ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος σε επιχείρηση στο Καπελέτο Ηλείας 19,88 kWp και στο Χαμόγελο του Παιδιού στην Τεμένη Αιγίου 4,77 kWp

Χρησιμοποιήθηκαν:
  • Inverter της Ιταλικής εταιρείας ArosΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ