Φ/Β σύστημα 3,98kW στα πλαίσια του Net Metering.

/
0 Comments
Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και έγινε επιτυχής ενεργοποίηση στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, Φωτοβολταϊκού συστήματος 3,98kWp για την παραγωγή περίπου 5.400 kWh ετησίως στην Κάτω Μακρινού Αιτωλοακαρνανίας.

Χρησιμοποιήθηκαν:
  • Σετ βάσεων κεραμοσκεπής ALUMILΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ